CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Quyền riêng tư của đọc giả là điều quan trọng nhất đối với ThuthuatS. Chính vì thế bạn hãy đọc chính cách bảo mật ở dưới đây để bảo vệ quyền lợi.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân của người dùng. Nhưng có một số bên liên quan có thu thập thông tin của bạn để đưa ra những quảng cáo phù hợp với mục đích sử dụng. Nhưng bạn đừng lo những thông tin thu thập chỉ là thông tin mua hàng hoặc tìm kiếm của bạn.

Chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của bạn như thế nào?

Trang web đã sử dụng công nghệ mã hóa bằng SSL (Secure Socket Layer) để bảo vệ thông tin người dùng.

Địa chỉ email

Khi bạn để lại bình luận sẽ cần Email để hiển thị bình luận và nhận lại đáp án của câu hỏi. Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin địa chỉ Email của bạn cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.

Liên kết ngoài

Chúng tôi thường xuyên liên kết đến một địa chỉ thứ 3 để phụ vụ mục đích hướng dẫn. Khi bạn nhấn chuyển hướng sang bên thứ ba chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung kinh doanh và thông tin từ trang web này.