BẢN QUYỀN

Những bài viết tại ThuThuatS.Com được đăng tải đều phù hợp với điều khoản trong mục giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế.

Chúng tôi sẽ có một vài điểm cần lưu ý tới bản quyền để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.

Quy định chia sẻ bài viết

1. Chúng tôi giữ bản quyền bài viết được đăng tải trên ThuThuatS.com và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung bài viết.

2. Những cá nhân tổ chức muốn phát hành lại bài viết của chúng tôi vui lòng trích dẫn nguồn bài viết và kèm theo link bài viết ở bên dưới để tránh tình trạng bị khiếu nại bản quyền.

3. Không được phát hành lại bài viết với mục đích xấu hoặc mục đích thương mại.

Nếu như có bất kỳ thông tin nào về bản quyền vui lòng liên hệ với chúng tôi.